TEGOROCZNˇ  PIELGRZYMKĘ  WSPIERALI:




Pani Grażyna Walkiewicz z Głuchołaz
od wielu lat wspiera nas organizuj±c leki dla służby medycznej




Prowincjał Zgromadzenia Księży Marianów ks. Paweł Naumowicz



Drukarnia EFEKT z Warszawy - sponsor naszych ¶piewników