Alleluja miłość Twa

Alleluja, miłość Twa   G   e
Jak blask słońca   h
Nad nami wciąż trwa   D
Alleluja niech biją dziś dzwony,   C   D   G
Niech wielbi Cię cały świat, Alleluja   e   a   D   G   (G7)

Alleluja, nuci świat
Alleluja, miłości to znak
Alleluja, niech miłość nad nami
Złotymi strunami gra, Alleluja

Alleluja, płynie pieśń
Alleluja, ku niebu ją wznieś
Tam gdzie słońce, tam gdzie wiatr
Gdzie radośnie śpiewa ptak
Prostą nucąc pieśń, Alleluja
Alleluja wznoś pod niebo głos

Alleluja wznoś pod niebo głos  G   G*   G   G*   D
Pan dał chleba moc, Alleluja  C   D   G   G*  (G7)
Chrystus Pan komunią dla dla nas
co dzień staje się   C   D   G   e
Bóg rozrywa grzechu pęta złe  C   D   G   G7
Cóż uczyni mi człowiek
kiedy ze mną Pan  C   D   G   e
Bóg podnosi, podtrzymuje mnie, Alleluja   C   A7   D4-3
Alleluja, niech zabrzmi

Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.  a   G   F   e   a
1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach,  a   e   a
na wysokościach cześć niech oddadzą.  G   C   G   a
Wielbijcie Pana, Duchy niebieskie,  F   G   a
wielbijcie Pana, Jego zastępy!   e  a

2. Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,
gwiazdy świecące, wielbijcie Pana,
niebiosa niebios, wielbijcie Pana,
wody podniebne, wielbijcie Pana!

3. Niech wszyscy wielbią Imię Pana,
bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko,
bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,
niechaj na wieki brzmi Jego chwała!

4. On daje siłę swemu ludowi,
z prochu podnosi swoich przyjaciół.
Jest Bogiem bliskim dla Izraela,
swoich wybranych On sam umacnia!

5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,
Jego Synowi, który jest Panem,
Duchowi, który w nas zamieszkuje,
przez wszystkie wieki wieków! Amen!
Alleluja, alleluja

Ref.Alleluja, alleluja    a
Amen, amen, Alleluja    G   a

1.Pokłońmy się przed Nim    G
- On naszym Panem jest    a
Pokłońmy się przed Nim    G
- On naszym Panem jest    a
Pokłońmy się przed Nim    G
- On naszym Panem jest    a
Amen, amen, Alleluja  G     a

2. Radujmy się bracia -
Radujmy się siostry -
Radujmy się wszyscy -

3. Posyła nam Ducha -
Posyła nam Ducha -
Posyła nam Ducha -

4. Chrystus do nas powróci -
Chrystus do nas powróci -
On do nas powróci -

Alleluja, chwalcie Pana

1.Alleluja,chwalcie Pana u świątyni bram.  D   G   D  A
Chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd.  D   e   h  G   A
Chwalcie Go za wszelkie dzieła Jego rąk   D   e   G   D   A
Chwalcie Go za potężną Jego moc.   D   e   h   G   A

Ref.Wszystko, co żyje niech chwali Go  G   A   h   A   G
Alleluja /2x   A   h   A   G

Chwalcie Pana dźwiękiem rogu,chwalcie Go
Chwalcie Go na cytrze i na harfie.
Chwalcie Go na bębnach, chwalcie tańcem
Dźwięczcie struny-niech zaśpiewa flet.
Na cymbałach dźwięcznych chwalcie Pana
Na cymbałach brzmiących chwalcie Go /x2
Ani brat mój, ani siostra

1. Ani brat mój, ani siostra, tylko Panie ja D h D
muszę więcej modlić się e A7 D
Ani brat mój ani siostra, tylko Panie ja D h D
muszę więcej modlić się e A7 D

Ref.Tak ja, tak ja, tak Panie ja, D fis G h
muszę więcej modlić się G A D
Tak ja, tak ja, tak Panie ja, D fis G h
muszę więcej modlić się G A D

2.Ani ojciec, ani matka, tylko Panie ja, ...

3.Ani gość mój, ani sąsiad tylko Panie ja,..

4.Ani proboszcz, ni wikary, tylko Panie ja,..

Bądźmy zawsze uśmiechnięci

Ref.Bądźmy zawsze uśmiechnięci
i miłością ogarnięci
a kochajmy choć w cierpieniu,
nie poddając się zwątpieniu

1.Niechaj z naszych serc i oczu
bije dobroć niczym blask
bądźmy dobrzy i szlachetni
takich ludzi przecież brak

Ref.

2.Każdy dzień zwykły i szary
wiele dobra w sobie ma
gdybyśmy to dostrzegali
byłby lepszy nastrój dnia
Bądź pozdrowiona, łaski pełna

1.Bądź pozdrowiona, łaski pełna, G
Maryjo, Matko ma D
Przyjmij dzięki, Matko moja
Bo wielka dobroć Twa. D7 G

Ref. Matko, ja wielbię Cię. C
Matko, ja kocham Cię. G
O Matko spójrz, pobłogosław aD7
wszystkie dzieci swe GG7

Matko, ja wielbię Cię. C
Matko, ja kocham Cię. G
O Matko spójrz, pobłogosławaD7
mnie. G

2.Dziś do Ciebie przychodzimy,
Ty witasz dzieci swe
Biednym, smutnym, zrozpaczonym,
Ty dajesz łaski swe

Ref.
Bo nikt nie ma...

Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem DG
Każdy wnosi ze sobą to co ma najlepszego. eA
Zatem, aby wszystko mieć potrzebujemy siebie razem DG
Bracie, siostro, ręka w rękę z nami idź! eAD
Będę śpiewał Tobie

Będę śpiewał Tobie, mocy moja.   G  A  D  h
Ty, Panie, jesteś mą nadzieją,   G  A7  D  h
Tobie ufam i bać się nie będę.   D   e  A7  D
Bóg tak umiłował świat

Bóg tak umiłował Świat,GC
że Syna swego Jednorodzonego dał,DG
aby każdy kto w niego wierzyC
nie zginął, ale życie wieczne miałDG

O Jezus, Jezus, Jezus GCDG
Ci co zaufali Panu

Ci co zaufali Panu odzyskują siły
Otrzymują skrzydła, jak orły
Biegną bez zmęczenia
Chcę przestąpić Jego próg

Chcę przestąpić Jego próg D G
Z dziękczynieniem w sercu mym D h
I przedsionki Pana wejść, chwaląc Go D G A7
Bo kolejny nadszedł dzień, D G D h
Który dał nam Pan e A7
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.G D h

Pan radością mą, Pan radością mą
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest G A D G A
Pan radością mą, Pan radością mą D G D h
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą. G e A D
Choćby figi nie zakwitły

Choćby figi nie zakwitły,GCDG
A urodzaj winnic by znikł
Oliwki owoc chyliłby
Ziemia dałaby marny plonGAD

Choćby owce wszystkie wybiłby ktoś
A w oborach brakłoby krówGCDG
Jednak w Panu radość będę miałGCG
Jednak w Panu radość będę miałGCG

Rozraduję się w Bogu zbawienia mego moją mocą jest PanGCDG
Chwalić Boga chcę

1.Chwalić Boga chcę mówiąc "Mój Pan"
Chwalić Boga chcę mówiąc " Pan"
Chwalić Boga chcę mówiąc "Mój Pan" tak jak wy
Powiem, ja kocham wciąż Pana
Powiem, ja tak, jak wy

2.Wielbić ...

3.Kochać ...

4.Prosić ...

Chwała Panu i cześć

Chwała Panu i cześć Od wiernych Mu sługDGDADGDA
Wznieśmy swe ręce ku miejscu świętemu DGDG
I cześć oddajmy mu DA7D

Panie błogosław nam
Gdy trwamy tam, gdzie Twój tron
Ty, coś uczynił i niebo i ziemię
Ty, Panie błogosław nam
Chrystusa Pana spotkałem dziś

1.Chrystusa Pana spotkałem dziś,
Jestem szczęśliwy, radosny i cieszę się
I życie nowe zaczynam wieść.
Zyskałem spokój i nadzieję swą.

Ref. I spojrzał na mnie więc idę z Nim
Bo wezwał do siebie mnie.
O szczęście ty me, a życie me zyskało sens

2.Chrystusa Pana spotkałem dziś,
Nikt jeszcze dotąd nie przemawiał tak jak On
Królestwo swe zapowiadał nam,
Ma wiara z uśpienia zbudziła się.

Ref.

3.Chrystusa Pana spotkałem dziś,
Zanoszono chorych i ślepych i chromych doń
On swoją ręką dotykał ich,
I leczył wszystkich Boską mocą swą.

Ref.

Czcijmy Jezusa

Czcijmy Jezusa, czcijmy Go /4x
Powstał z martwych / 2x
I On żyje na wieki już!!!
Do celnika Mateusza przyszedł Pan

1.Do celnika Mateusza przyszedł Pan a d
Czy przemieni jego życie pełne plam G G7 C E7
Po cóż idzie do grzesznika,a
Tego zdziercy i oszusta, A7 d
Czyżby nie miał już do kogo dzisiaj iść? a D E7

Ref. A Mateusz to wyczytał z oczu Pana, A fis h
Postanowił wynagrodzić krzywdę, zło. E7 A
Jeślim kogoś skrzywdził z ludzi,A fis
To podwójnie wynagradzam, h E
A ubogim pół majątku swego dam D E7 A

2.Teraz widzę już przed sobą nową drogę,
muszę zatrzeć tamtą starą, pełną plam.
Idę razem z moim Panem,
Rzucać sieci, łowić ludzi
I nowinę tak wspaniałą głosić wam

Ref.Ja Mateusz wyczytałem z oczu Pana,
Postanawiam wynagrodzić krzywdę wam.
Jeślim kogoś skrzywdził z ludzi,
To podwójnie wynagradzam,
A ubogim pół majątku swego dam.
Dotknij Panie moich oczu

Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał
Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił uwielbieniem
Dotknij, Panie mego serca i oczyść je,
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.

Dziękujmy Jezusowi za wszystko

Dziękujmy Jezusowi za wszystko, co nam dał.
Za Jego śmierć na krzyżu, przez którą zbawił nas
Za to, że wśród nas przebywa
Jak obiecał w słowie Swym,
Wznieśmy wszyscy nasze ręce i chwalmy Go.

Ref. Uwielbiajmy Go, chwalmy Go,
Wznieśmy ręce w stronę nieba
I chwalmy Go.
Uwielbiajmy Go, chwalmy Go
Wznieśmy ręce w stronę nieba
I chwalmy go.
Alleluja, alleluja !
Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę

Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę D G D
W tej świątyni, którą my jesteśmy sami.D G A7
Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go G D G D
Jego chwała wnet wypełni miejsce to G C A7
Chwała cześć, chwała cześć D G A7 D

Dzięki Jezu

Dzięki Jezu, dzięki Jezu
Dzięki Ci, że kochasz mnie
Dzięki Jezu, dzięki Jezu
Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie
Duchu Święty do nas przybądź

Duchu Święty do nas przybądź
Ogarnij nas swą mocą
Przytul nas do serca swego
Dotknij swą miłością
Byśmy żyli dla Ciebie

Daj nam doświadczyć Twojej Mocy
Daj nam rozkochać się w Tobie
Niech twa miłość ogarnia nas

Duchu Święty, wołam przyjdź

Duchu Święty,wołam przyjdź D
Bądź jak ogień w duszy mej a
Bądź jak ogień w ciele mym G
Rozpal mnie D

Ref.Wszechmogący Bóg jest pośród nas a7 G D
Miłosierdzie Jego wielkie jest a7 G D
Okazuje dobroć swoją dziś a7 G D
Dla tych,którzy chcą miłować Go. a G a
Duchu Święty do nas przyjdź

1.Duchu Święty do nas przyjdź
Dotknij w sercach naszych ran
Uzdrów je miłością swą
Pokój w serca nasze wlej (x2)

2.Królu życia do nas przyjdź
Niech Twój krzyż jaśnieje w nas
Łaską swoją ulecz nas
Ogień niech zapłonie dziś (2x)

3.Ojcze Stwórco świata przyjdź
Niech Twój obraz żyje w nas
Przyjdź i ześlij Ducha nam
Niech umocni życie w nas (2x)

Duchu Święty wlej w nas radość

1.Duchu Święty wlej w nas radość byśmy Boga chwalili,  a   G   a
Byśmy groli i śpiewoli jak król Dawid tańcyli,   a  G  C
Wlej mądrość by nos nie zwiedła świotowa pokusa,  C  G
Byśmy mogli mężnie kroczyć śladami Chrystusa.  C   G   E   a   (G)

Ref. Tańcem chwalmy Go! Tańcem chwalmy Go!  C   G   C   G   C   C   G   a   E   a

2.Synu dzięki za Twój wielki wobec Ojca szacunek,
Żeś na krzyżu Swoje życie oddał na nasz ratunek!
Prowadź nas rózgom żelazną byśmy nie zbłądzili,
Ale radosnym tańceniem Stwórcę wywyższyli.

3.Chwała Tobie Boże Ojcze za Twoje hojne dary,
Bo nam dajesz wiele łaski i miłości bezmiary.
Chwała Tobie Boże Ojcze za to że żyjemy,
Toteż naszym skromnym tańcem bardzo dziękujemy.

Gdyby wiara twa

Gdyby wiara twa była wielka jak
Gorczycy ziarno, te słowa mówi Ci Pan.\2x

I z taką wiarą rzekłbyś do góry:
Przesuń się, przesuń się!\2x

A góra posłusznie przesunie się,
Przesunie się, przesunie się.\2x

Ojciec, Ojciec miłuje was.
Jezus, Jezus odkupił świat.
Spływa, spływa, spływa Duch Święty
Duch Święty swą mocą napełnia mnie,
Napełnia mnie, napełnia mnie.
Duch Święty swą mocą napełnia mnie
Od czubka głowy po stopy dwie.\2x

Gdy klęczę przed Tobą

1.Gdy klęczę przed Tobą, G h C D
Modlę się i składam hołd. G h C D
Weź ten dzień uczyń go Twym, G h G
I we mnie miłość wznieć.C D G

Ref. Ave Maria, gratia plena,GD GD GD GD
Dominus tecum, benedictatu GD he aD G

2.Wszystko Tobie daję,
Każdy sen i każdą myśl.
Matko Boga, Matko moja,
Wznieś je przed Pana tron.

Ref.

3.Gdy klęczę przed Tobą,
Widzę Twą radosną twarz.
Każda myśl, każde słowo,
Niech spocznie w dłoniach twych.

Ref.

Gdy po wielkim połowie

1.Gdy po wielkim połowie Jezus z uczniami siadł
spytał Piotra Szymona, tak jak dziś pyta nas

Ref. Bracie, siostro, czy miłujesz mnie?
Tak Panie, Ty wiesz, że kocham cię
Bracie, siostro, czy modlisz się?
Tak Panie, Ty wiesz, że modlę się
Bracie, siostro, czy idziesz mą drogą?
Tak Panie, ty wiesz, że kroczę nią
Bracie, siostro, czy niesiesz swój krzyż?
Tak, Panie, Ty wiesz, że niosę go

2.Gdy po swym zmartwychwstaniu
Jezus został wśród nas
znakiem chleba i wina mierzy Kościoła czas

Gdy serce Twoje napełni się trwogą

1.Gdy serce Twoje napełni się trwogą, D e
i ciężar ogromny przygniata do ziemi A D
Gdy nogi nie chcą lub iść już nie mogą h e
To pomyśl, że jest ktoś kto wszystko to zmieni E A (A7)

Ref. To Matka ukoić może Twe serce, D e
przytulić tak mocno, jak tuli Jezusa. A D (A7)
Wziąć wszystko, D
co Twoje we własne swe ręce e
i zanieść ten skarb do Syna - Chrystusa. D A7 D

2.Lecz musisz się zdobyć na trud jeszcze jeden,
by poprzez wędrówkę w upale i znoju,
zobaczyć twarz Matki promienną i jasną,
by tam się z nią spotkać i zaznać spokoju

Ref.

3.A jeśli ma w serce nadzieja powrócić,
i nadać życiu nowe wartości.
Sprawić to może Panienka Przeczysta,
Patrząca na ludzi oczyma miłości.

Ref.

Gdy uczniów swych posyłał Pan

1.Gdy uczniów swych posyłał Pan
By nieśli wieść radosną
Żegnając ich dał Swoją moc
I mówił im z radością

Ref. Nie warto na drogę tę
Sandałów i płaszcza zabierać
Nie trzeba nam srebra brać
O dach nad głową zabiegać

2.Nowinę tę głosili więc
Po czterech stronach świata
Bogaci tak nie mają nic,
Bo miłość jest tak bogata

Ref.

3.Gdy ukończyli żniwo swe
W ostatnią drogę ruszyli
Patrzyli w niebo na Ojca dom
I tak z ufnością śpiewali

Ref.

Godzien, o godzien

Godzien, o godzien jest nasz Pan,
Godzien, aby przyjąć cześć i uwielbienia pieśń

Śpiewajmy "Alleluja" przed Baranka tronem,
Wielbijmy Go i czcijmy, śpiewajmy, chwały psalm
Alleluja, chwała Barankowi
On w walce jest zwycięzcą Bóg z nami, Król i Pan
Gdy kiedyś Pan

Gdy kiedyś Pan powróci znów
Abyśmy też tam byli
Gdy kiedyś Pan powróci znów

Gdy święci swój opuszczą grób ....

Gdy Boga tron otoczą w krąg ...

Gdy księgę swą otworzy Bóg ...

Gdy po imieniu wezwie Pan ...

Gdy ucztę nam zgotuje Bóg ...

Gdy zabrzmi pieśń Alleluja ...

Gwiazdo Zaranna

Gwiazdo zaranna, obleczona w słońce
Módl się za nami
Chwały ikono, dziewico posłuszna
Gwiazdo przewodnia, Służebnico Pańska
Matko żyjących, początku Kościoła
Bogurodzico, córo Twego Syna
Znaku nadziei, mieszkanie mądrości
Hej, Jezu, Królem Tyś

Hej, Jezu, Królem Tyś
Życie Twe uwalnia mnie
Będę sławił cały dzień
Doskonale drogi Twe

Hej, Jezu, Panem Tyś
Chcę słuchać Twoich słów
Twe Królestwo ujrzeć chcę
Wola Twa niech spełni się

Chwała Barankowi, cześć
Weź mnie do ziemi swej
Zwyciężymy w Imię Twe
Ogłosimy rządy Twe

Hej! O hej! O Lwie Judy
Jak wspaniały jesteś Ty
Hej! O hej! O Lwie Judy
Jak potężny jesteś Ty
Hosanna, Hosanna

1.Hosanna, hosanna, hosanna na niebiosach/x2

Sławić chcemy Cię wciąż z radością i czcią
Wywyższony bądź Boże nasz
Królowi królów chwała cześć.

2.Chwała, chwała! Królowi królów chwała cześć/x2

Sławić chcemy Cię wciąż ....

3.Jezus, Jezus, Jezus Królem królów jest

Sławić chcemy Cię wciąż ....

Jezus Królem królów jest
Idzie Jezus

Idzie Jezus, spójrz jak kroczy On po wodzie
Podnosi cię i pomaga ci wstać
Idzie Jezus, On jest Panem mych spienionych fal
Idzie Jezus- On kieruje cię ......

-On miłuje cię

-On umacnia cię

-On uświęca cię

-On błogosławi cię

Imię Pana jest twierdzą

Imię Pana jest twierdzą,
warowną twierdzą.
Z radością biegniemy by chwalić Go
Wielbić imię Pana dziś chcę /3x
On kocha mnie
Imię Pana chwalmy wciąż

Imię Pana chwalmy wciąż / 3x
Najwyższy On / 2x
Bo imię Pana mocną twierdzą
Z radością biegniemy tam, by chwalić Go
Jak dobrze jest dziękować Ci Panie

Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie
I śpiewać psalm Twojemu Imieniu
I opowiadać rano Twoje miłosierdzie
A w nocy wierność Twoją
Przy dziesięciostrunnej harfie
I lutni, i dźwięcznej cytrze
Jak łania pragnie wody

Jak łania pragnie wody ze strumieni
Moja dusza pragnie Cię.
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,
Zawsze chcę uwielbiać Cię.

Tylko Ty jesteś mocą mą,
Twoja wola - wolą mą,
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,
Zawsze chcą uwielbiać Cię
Ja wierzę, że to Jezus

1.Ja wierzę, że to Jezus,
Wierzę, że On Synem Boga jest.
On zmarł i powstał, aby żyć,
I za cenę śmierci życie dał.
Wierzę, że jest tu teraz,
On tu teraz jest, stoi pośród nas
Ma moc nas teraz uzdrawiać,
Uzdrowienia moc, ma przebaczenia dar

2.Ja wierzę Tobie, Panie, wierzę, żeś Ty Synem Boga jest.
Zmarłeś i powstałeś, aby żyć i za cenę śmierci życie dać.
Wierzę, że tutaj jesteś,
Ty jesteś tu, stoisz pośród nas
Masz moc nas teraz uzdrawiać,
Uzdrowienia moc, masz przebaczenia dar.
Jak wielki jest Pan, Alleluja

Jak wielki jest Pan, Alleluja
Wielki jest Pan, Alleluja / 2 x
Jeden jest tylko Pan

Jeden jest tylko Pan
Tutaj jest Jego dom
Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie
I razem chwalmy Go

Miejsce to wybrał sam
Aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy, słudzy Jego domu
Bogu oddajmy cześć
Jesteś Królem

Jesteś królem /2x
Królem jest Bóg.
Podnieśmy wszyscy nasze serca
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Stawajmy przed obliczem Boga
Wielbiąc Go
Jesteś blisko mnie

Jesteś blisko mnie, a tęsknię za Duchem Twym,   h   e   fis   h
Kocham kroki Twe i wiem, jak pukasz do drzwi.   h   e   fis   h
Przychodzisz, jak ciepły wiatr,  A   h
Otwieram się i czuję znów, że:  A   Fis

Twoja miłość, jak ciepły deszcz,  h   G   A
Twoja miłość, jak morze gwiazd za dnia,  D   D7   G   A   D
Twoja miłość sprawia, że,  e
Nieskończenie dobry Święty Duch ogarnia mnie.   Fis   G   Fis   e   G   A   h
Jest jedno ciało

Jest jedno ciało, jest jeden Pan,   D   G   D
Jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli,   G   D
Usta głoszą chwałę Mu, w ręku słowa Jego miecz,   G   A   fis   h
W moc odziani tak idziemy, zdobywamy ziemię tę.   C   e   G   A4-3

Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem,  D   e7   A
Wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć,   e   G   D   A
Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem,  D   e7   A
Wielbimy Jezusa, On jest Królem całej ziemi tej.  e   fis   h   e   G   A   D
Jest na świecie miłość

1.Jest na świecie miłość,
Której imię srebrzystym promieniem objęło ziemię
Gdy ci będzie smutno, imię to wypowiedz,
A przy tobie Ona zjawi się

Ref. Matka z radością poda dłoń
Gdy powiesz: "Mario w Tobie ufność mam,
Kiedy jesteś przymnie, znika ból i w oczach łzy.
Pragnę z tobą iść, Ty dodaj sił"

2.Jest w niej tyle ciepła
A w spojrzeniu Jej dobroć
I troska matczyna gości
Otwórz serce swoje, schowaj Ją głęboko
I jak dziecko powiedz: "Kocham Cię"
Ref.
Jesteś Panie winnym krzewem

1.Jesteś Panie winnym krzewem,
A my jego latorośle
Moc czerpiemy tylko z Ciebie.
Ty w nas żyjesz swą miłością

Ref. Panie, Panie, naucz nas
W miłości Twojej trwać

2.Cóż trwałego poza Tobą
Człowiek zdziała sam ze siebie
Któż potrafi własne dobro
Oblec w kształty nieśmiertelne

Ref.

3.Ty przyjaźnią nas ogarniasz
Tak wspaniałą i szeroką
Że wyzwala pełną radość
W sercu, które Ciebie kocha

Ref.

4.Wejdź o Jezu w nasze życie
Głębią łaski, mocą słowa
Byśmy mogli owoc przynieść
Cześć i chwałę Ojcu oddać

Jesteś radością mojego życia

Jesteś radością mojego życia , ooo Panie mój
Jesteś radością mojego życia , ooo Panie mój

Ty jesteś moim Panem /3x
Na zawsze jesteś Panem mym
Jeśli radość w sercu chcesz mieć

Jeśli radość w sercu chcesz mieć,
Radość, która wiecznie ma trwać
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę i moc
Głoś Jego chwałę i moc

Jeśli miłość...

Jeśli pokój...

Jeśli czystość...

Jezus Chrystus jest moim zbawieniem

Ref. Jezus Chrystus jest moim zbawieniem
Idąc z Nim nie lękam się
Bo w moim sercu gości pewność,
Że mój Pan dziś ze mną jest

1.Wysławiam Cię Panie mój Boże,
Bo byłem daleko od Ciebie
Teraz znów Cię odnalazłem
W Twoim ręku jest życie me

Ref.

2. Biegnijcie z radością do źródeł
Do źródeł Bożego zbawienia
Każdego dnia chwalcie Pana
Jego imienia wzywajcie wciąż

Ref.

3.Ogłoście całemu ludowi
wielkie dzieła Bożej miłości
I z radością wspominajcie,
Jak jest wielki i święty jest Pan

Ref.

Śpiewajcie o Stwórcy wszechrzeczy
Niech cały świat pozna Boga
Trwaj w radości o Syjonie
Gdyż Zbawiciel przy tobie jest

Jezus daje nam zbawienie

1.Jezus daje nam zbawienie,
Jezus daje pokój nam/2x
Jemu składam dziękczynienie,
chwałę z serca mego dam.

Ref. Jezus siłą mą,
Jezus pieśnią mego życia
Królem wiecznym On,
niepojęty w mocy swej
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj.
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień

2.W Jego ranach uzdrowienie,
w Jego śmierci życia dar.
Jego Krew to oczyszczenie,
Jego życie chwałą nam.

Ref.
Jezu, mój Jezu

Jezu, mój Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę.
Ty mi dajesz swojego Ducha, uwielbiam Cię/2x
Jezus, Najwyższe Imię

1.Jezus, Najwyższe Imię,
nasz Zbawiciel, Książę Pokoju.
Emmanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo żywota.

2.Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
jedyny Ojca Syn umiłowany
Zgładził grzech, Baranek na wieki,
Królów Król i Panów Pan.
Jezu, Tyś jest światłością

Jezu, Tyś jest światłością mej duszy,  a   d   G   C
niech ciemność ma nie przemawia do mnie już   G   C   F   E
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy,  a   d   G   C
daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.  F   d   a   E   a
Jezus Chrystus moim Panem jest

Jezus Chrystus Moim Panem jest,   e   G
Alleluja  D   h   e
On kocha mnie, On kocha mnie,   a   e
alleluja.  D   h   e
Jezus jest mym przyjacielem

1. Jezus przez życie mnie wiedzie,
Daje mi silne swe dłonie.
Kroczy przede mną na przedzie
I drogę wskazuje mi wciąż

Ref. Jezus jest mym Przyjacielem
Jezus jest obrońcą mym
Jezus mym Zbawicielem,
Zawsze chcę przebywać z Nim

1.On mnie obdarzył pokojem,
Duszę nieczułą poruszył.
Miłość i radość dał swoją,
I w serce nadzieję mi wlał.

3.Krzyża ciężkiego ramiona,
Gniotły mu barki straszliwie.
Potem za grzechy me skonał,
Bym jeszcze zbawienie mógł mieć.

Jezus, Jezus, święty

Jezus, Jezus, święty namaszczony Pan, Jezus.
Jezus, Jezus żyje wywyższony Pan, Jezus.
Twe imię jak miód na ustach mych,
Twój Duch jest jak woda duszy mej,
Twe słowo jak lampa u mych stóp,
Jezu, ja kocham Cię, ja kocham.
Jezus swoją Matkę pozostawił

1.Jezus swoją Matką pozostawił
Byś w swym życiu miał do kogo iść.
Ona swą opieką cię otoczy,
Jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś

Ref. Do jej stóp, do jej stóp pochyl się
I pozostaw swoje troski Jej
Ona sercem swym matczynym
Nieustannie czeka,
Abyś wyznał to co gnębi cię.

2.Nikt tak serca twego nie zrozumie,
nikt tak kochać nie potrafi też.
Nikt w miłości wytrwać tak nie umie,
Jak Madonna - zresztą o tym wiesz.

Ref. Wybierz się, wybierz się razem z nami,
Na wspaniały pielgrzymkowy szlak.
Jeśli będziesz szedł wytrwale
To na Jasnej Górze
W Jej obliczu ujrzysz Boga znak.

3.Wielu ludzi tutaj przybywało,
By odszukać biegu życia treść.
A Maryja zawsze to sprawiała,
Że krzyż Pana łatwiej było nieść.

Ref. Wybierz się...

Do jej stóp, do jej stóp...
Jezus zwyciężył

Jezus zwyciężył, to wykonało się
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc
Jezus jest Panem, o Alleluja,
Po wieczne czasy Królem królów jest.

Jezus jest Panem/4x
Tylko Jezus jest Panem
Jezus jest Panem
On jest Panem ziemi tej.
Już teraz we mnie

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody
Już teraz we mnie Twe Królestwo jest
Kiedy Ci smutno

1.Kiedy ci smutno
i nic nie wychodzi mów AMEN
jak Maryja AMEN, jak Maryja AMEN
widocznie Bóg tak chce.
Tak jak Maryja wypełniaj wolę Boga
i zanieś tam swój uśmiech,
gdzie często płyną łzy

2.Kiedy cię szydzą
i kiedy się śmieją, mów ...

3.Gdy Pan ciebie wezwie
i głos jego słyszysz, mów...

4.Gdy Pan cię pośle
do ludzi strapionych, mów ...

5.Gdy wolę Pana
tak ciężko zrozumieć, mów ...

Kiedy masz chwile smutne

1.Kiedy masz chwile smutne w twym życiu
- powierz je Matce
Kiedy rozpacz rozdziera Twe serce
- ofiaruj się Jej

Ref. Matce, która pod krzyżem stała
Matce, się z Synem żegnała
Która uczyć cię będzie pokory
Cierpienie znieść ci pomoże

2.Kiedy zgubisz swą drogę do Boga - .....
Gdy w twym sercu znów gości trwoga - ....

Ref.

3.Kiedy wyruszasz w daleką wędrówkę- ...
Gdy na szlaku zaskoczy cię burza -...

Ref.

Klaszczmy w dłonie

Klaszczmy w dłonie   a   G   a
Klaszczmy w dłonie,
klaszczmy w dłonie. /x2   e   C   G   D /x2

Tak, tak, tak,  G
ja potrzebuję Ciebie,  e   C   G   D
tak, tak, tak,
będziemy tańczyć w niebie. /x2

Prawa nóżka, lewa nóżka,
prosto z serca - buźka. /x2
Królestwo Boga tutaj jest

1.Królestwo Boga tutaj jest
Niebo jest w sercu mym
Majestat jego pośród nas Niebo jest ....
On radość swą przynosi nam Niebo jest ....
Ogarnia nas świętości blask Niebo jest ....

2.Pan za mnie umarł bym życie miał Niebo jest ....
To życie, które wiecznie trwa Niebo jest ....
W Chrystusie cała ufność ma Niebo....
Dziedzictwem moim Chrystus Pan Niebo

3.Świątynią Boga uczynił nas Niebo....
Węgielny kamień Chrystus Pan Niebo..
Gdy wróci z sobą weźmie nas Niebo....
Oblubienica woła: przyjdź Niebo ....
Królowi królów pląs

Królowi królów pląs,
Królowi królów śpiew
On życie za mnie dał
Z niewoli wywiódł mnie
W Jego wolności kroczyć chcę
Gdy z Nim zacząłem iść
Poruszył serce me
Znalazłem życia sens
Chcę Panie wielbić Cię
Tyś żywym słowem jest
Co zbawia mnie łaską swą
Zaśpiewam Ci, zatańczę Ci
Bo Tyś wyzwolił mnie
Uwielbiam Cię, wysławiam Cię
Bo znam zwycięstwo Twe
Ktoś cię dzisiaj woła

1.Ktoś cię dzisiaj woła, ktoś cię dzisiaj szuka
Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń
Wyjdź mu na spotkanie z miłym powitaniem
Nie lekceważ znajomości tej

Ref.Woła cię, szuka cię
Czy nie wyjdziesz dzisiaj mu naprzeciw?
Woła cię, szuka cię
Aby tobie podać swoją dłoń

2.Kto to też być może,
kto w tak rannej porze
do mnie dziś z miłością zniża się ?
To Bóg - Pan Przestworzy
Chrystus sam, Syn Boży
On dopomóc Tobie pragnie dziś

Ref.
Lud Twój Panie

Ref. Lud Twój Panie, lud pielgrzymi
Prosi byś był światłem
Byś na drodze do Królestwa
Wzmacniał serca swoim Ciałem
Zostań, zostań wśród nas o Panie.

1.Chlebie życia, Tyś sam jest naszą siłą
I czynisz trudną drogę tak bezpieczną
Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną
Ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją

Ref.

2.Twoja krew niechaj jest napojem mocy
I kieruje zapał kroków w Twoje ślady
Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości
Twój głos sprawi, że obudzi się w nas radość

Ref.

3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół,
bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi.
Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości,
z Twego serca płynie nowe przebaczenie.

Łandarej, łandao

Landarej,łandao,ooo /x2
Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze
Panie nasz, Boże nasz.
Tyś jak wiatr w swej naturze
Tyś jest stwórcą wszystkich nas
Światłem swym oświetlasz drogę,
Która prosto wiedzie nas
Tam gdzie źródło Twej miłości
Gdzie radośnie płynie czas.
Łaską jesteśmy zbawieni

Łaską jesteśmy zbawieni,  C   a
z łaski możemy tu stać.   d   G
Łaską usprawiedliwieni   C   a
i przez Baranka krew   d   G

Wzywasz nas Panie do siebie  e   a
przed Twój w niebie tron.  d   G
My łaską obdarowani  C   a
Tobie składamy hołd.  d   G   C
Maryjo, śliczna Pani

1.Maryjo śliczna Pani.
Matko Boga i ludzi na ziemi.
Tyś świata Królową,
Tyś gwiazdą na niebie.
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron.

Ref: Maria, Ave Maria.
U Boga nam wybłagaj zdroje łask.
By świat lepszym był.
By w miłości żył.
O Maryjo miej w opiece dzieci swe.

2.Maryjo śliczna Pani.
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy.
W sercu ból, smutek, żal,
a w oczach wciąż strach
Usłysz Pani błaganie, pomóż nam.
Ref.
Matko ma, prowadź nas!

Ref.Matko ma, prowadź nas!

1.Ciągle zdążam do Ciebie czy słońce czy deszcz
Poprzez pole i łąki przez miasto i wieś.
Wciąż idę do Ciebie w spiekocie dnia
By złożyć Ci pokłoń i śpiewać tak.

Ref.
2.Idąc tak całe życie swe łaski mi ślesz
Jak bardzo Cię kocham, Ty o tym wiesz.
Choć często upadam, Ty podnosisz mnie.
Z miłości do Ciebie śpiewać chcę.

Ref.
3.Tobie Maryjo składam pokłoń swój
Chcąc ofiarować trud swój i znój.
Ty mnie zrozumiesz i wysłuchasz mnie
Tobie Maryjo śpiewać chcę.
Memu Bogu, Królowi będę śpiewał

Memu Bogu, Królowi, będę śpiewał tę pieśń
Teraz zawsze, na wieki, amen.
Alleluja, alleluja, alleluja, amen.
Miłość Bożą

Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam,
Tą miłością coraz bardziej kocham Cię.
W Tobie widzę też wspaniałość Króla chwał,
Bo miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam
Miłość Twa od najwyższych gór

Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest,
Wielka jest wierność Twa, do nieba sięga wzwyż.
Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna,
Wielka jest wierność Twa,gdy do mnie zbliżasz się.
Moje marzenia wicher gna

Moje marzenia wicher gna.
Moje pragnienia wiatr rozwieje.
Lecz nie odrzuci mej miłości,
Maryja, w której mam nadzieję.

Księżyc diamentem szyby tnie.
Na zachód lecą ptaki.
A w moim sercu jesteś Ty,
wkroczyłaś w moje dni.

Tak wiele dni przeżyłem z Tobą.
I umiem kochać, lepiej żyć.
Tylko ten wiatr co gra w konarach,
powie jak wdzięczny jestem Ci.

Za Twoje serce pełne łaski,
za bezgraniczną dobroć.
Że byłaś zawsze przy mnie blisko,
Dziękuję Ci, Maryjo.
Mój Jezus

Ref. Mój Jezus Królem królów jest,  G   C   D
Mój Jezus władać będzie wciąż,  G   a   D
Królestwo Jego wiecznie trwa,  G  C   D
On zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już. /2x  G  a   D

1.On dał mi całkiem nowe życie,  G   C  D
Uczynił mnie dzieckiem światłości,  G  C   D
Dziedzictwem swym obdarzył mnie,   G   C  D
Bo umiłował mnie mój Ojciec Bóg.   G  C   D

Ref.

2.On wziął na siebie moje winy,
On wyrwał mnie z królestwa ciemności,
Choroby wszystkie wziął na siebie
I już nie muszę się niczego bać.
Mój Zbawiciel

Mój Zbawiciel On bardzo kocha mnie
Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym
Nie boję się, gdy ciemno jest

Ref. Nie boję się, gdy ciemno jest.
Ojciec za rękę prowadzi mnie / 2x

1.Dziękuję ci tato za wszystko, co robisz
że bawisz się ze mną na rękach mnie nosisz
dziękuję Ci tato o wiem to na pewno
cały czas czuwasz nade mną

Ref.

2.Czasem się martwię, czegoś nie umiem
ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz
śmieję się głośno kiedy żartujesz
bardzo Cię kocham i potrzebuję

Ref.

3.Nasz Ojciec mieszka w niebie
kocha mnie i ciebie
On nas kocha,
kocha mnie i ciebie

Ref.

4.Sanki są w zimie rower jest w lato
mama to nie jest to samo co tato

Ref.
Niech oblicze Twe, Panie

Niech oblicze Twe, Panie mój
Zajaśnieje nad sługą Twym
Niech przenika mnie Jego blask
Niebo to najwspanialsze z miejsc

Niebo to najwspanialsze z miejsc
Łaska, chwała tam czeka na Ciebie
Boga Twarz zobaczysz też
Niebo najwspanialsze z miejsc
Niechaj zstąpi duch Twój

Niechaj zstąpi Duch Twój
I odnowi ziemię,
Życiodajny spłynie deszcz
Na spragnione serce,
Obmyj mnie i uświęć mnie,
Uwielbienia niech popłynie pieśń.

Chwała! Jezusowi, który za mnie życie dał.
Chwała! Temu, który pierwszy umiłował mnie.
Jezus - tylko Jezus Panem jest!
Nie mam nic

Nie mam nic, co bym mógł Ci, Panie, dać.
Nie mam sił, by przed Tobą, Panie, stać.
Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron,
Manną z nieba nakarm duszę mą. / 2x

Dotknij łaską swej mocy duszę mą.
Oddal małość, co rani miłość Twą
Pełne dłonie daj przynieść przed Twój
święty tron
Manną z nieba nakarm duszę mą.
Nie, nie, nie

Nie, nie, nie, nie, nie, nie,
Nie cofnę się z drogi mej / x 2
Ponieważ wiem, że Jezus kocha mnie
Nie cofnę się już z drogi mej / x 2
Nie umiem dziękować Ci Panie

Ref.Nie umiem dziękować Ci Panie  D  A  D 
Bo małe są moje słowa.   fis  G  A
Zechciej przyjąć moje milczenie  G  A   D  h
I naucz mnie życiem dziękować.  G  A  D  D7

1. Naucz milczeć w zachwycie, gdy dajesz,  C  F  G
Naucz kochać goręcej, gdy bierzesz.  F  G  C
Naucz ufać miłości Twej, Panie, F  G  C   a
Chćby wszyscy przestali Ci wierzyć / 2x  F  G  C

Ref.
2. Naucz patrzeć w Twe oczy, mój Boże
Naucz Krzyż Twój całować i nosić.
Naucz słuchać Cię sercem pokornym,
I otwierać swe serce na oścież.
Ref.
Niewyczerpane są łaski Twe, Panie

Niewyczerpane są łaski Twe, Panie,
Na wieki będzie Twa miłość trwać.
Zawsze świeża i nowa, świeża i nowa.
Wielka jest Panie wierność Twa. / 2 x
Nim świt obudzi noc

Nim świt obudzi noc dotykiem ciepłych mgieł.
Nim dzień ożywi świat, Panie przyjdź.
Wołam przyjdź, uciesz mój wzrok.
Spokojem jasnych barw.
Nim mnie zachwyci kwiat, Ty przyjdź.

Choć chcę wciąż dalej iść - niewiele mogę sam.
Więc znów podnoszę głos, Panie przyjdź.
Wołam przyjdź i otrzyj mą oblaną lękiem twarz.
Nim znów postawię krok, Ty przyjdź.

I tak prowadź mnie przez piętra trudnych lat.
Bądź w dzień radością dnia, w nocy snem.
Pomóż mi o Panie mój rysować życia kształt.
Bym mógł wciąż naprzód iść, bym trwał.
Oblubieniec czeka już

Oblubieniec czeka już, pierzmy szaty.
Blisko dzień wesela,
Nieproszonych gości tłum stanie u bram,
Które Pan otwiera.

Ref.Jezus Oblubieńcem naszym jest,
A Kościół świętą Panną, którą umiłował.
Jezus Oblubieńcem naszym jest,
A Kościół świętą Panną, którą zdobył swoją Krwią

Tylko Oblubieniec wie, kto naprawdę
Jest w Nim zakochany
W dniu wesela znajdzie i wzniesie przez próg,
przez żywota bramy.
Oddajmy cześć wiecznemu Panu chwał

Oddajmy cześć wiecznemu Panu chwał
Pokłońmy się temu, który
Rozpostarł niebiosa i utwierdził ziemi krąg
Jego chwała wznosi się ponad szczyty gór
Jego łaska nad nami jest,
A niebo Jego tron
Bóg to nasz Pan i tylko On
Ofiaruję Tobie Panie mój

Ofiaruję Tobie, Panie mój,
całe życie me, cały Jestem Twój,
aż na wieki,
oto moje serce przecież wiesz,
Tyś miłością mą,
jedyną jest.
On jest moim życiem

On jest moim życiem, On jest moją siłą,
On jest mą nadzieją, Jezus mój Pan / 2x

Wielbić Cię chcę życiem mym,
Wielbić Cię chcę pieśnią mą
Ze wszystkich mych sił uwielbiać Cię chcę
Moja nadzieja to Ty.
On szedł w spiekocie dnia

1.On szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg,
a idąc uczył kochać i przebaczać
On z celnikami jadł, On nie znał co to wróg
Pochylał się nad tymi, którzy płaczą.

Ref. Mój Mistrzu, przede mną droga,
Którą przebyć muszę tak, jak Ty.
Mój Mistrzu wokoło ludzie,
Których kochać trzeba, tak jak Ty,
Mój Mistrzu niełatwo cudzy ciężar
wziąć w ramiona tak jak Ty
Mój Mistrzu poniosę wszystko
Jeśli będziesz ze mną zawsze Ty

2.On przyjął wdowi grosz i Magdaleny łzy,
bo wiedział co to kochać i przebaczać.
I późną nocą On do Nikodema rzekł,
Że prawdy trzeba pragnąć, trzeba szukać.

Ref.

3.Idziemy w skwarze dnia i szarym pyle dróg
a On nas uczy kochać i przebaczać.
I z celnikami siąść, zapomnieć kto to wróg!
Pochylać się nad tymi, którzy płaczą.

Ref.
Oto są baranki młode

Oto są baranki młode,  C  D  G  D  C  D  e
oto ci, co zawołali alleluja!  A  D  G  C A  D  D7
Dopiero przyszli do zdrojów,G  C  D 
światłością się napełnili,
Alleluja, alleluja!   G   D   e   D   G

Na Baranka Pańskich godach,   e   D   e   D   h   e
W szat świątecznych czystej bieli,
Po krwawego morza wodach   G   D   a7   e
Nieśmy Panu pieśń weseli.  C   a7   h7   e

W swej miłości wiekuistej
On nas swoją Krwią częstuje,
Nam też Ciało swe przeczyste
Chrystus kapłan ofiaruje.

Na drzwi świętą Krwią skropione
Anioł mściciel z lękiem wziera,
Pędzi morze rozdzielone,
Wrogów w nurtach swych pożera.

Już nam Paschą Tyś, o Chryste,
Wielkanocną też ofiarą,
Tyś Przaśniki nasze czyste
Dla dusz prostych z szczerą wiarą.

O Ofiaro niebios święta,
Ty moc piekła pokonywasz,
Zrywasz ciężkie śmierci pęta,
Wieniec życia nam zdobywasz.

Chrystus piekło pogromiwszy
Swój zwycięski znak roztacza,
Niebo ludziom otworzywszy
Króla mroków w więzy wtłacza.

Byś nam wiecznie, Jezu drogi,
Wielkanocną był radością,
Strzeż od grzechu śmierci srogiej
Odrodzonych Twą miłością.

Chwała Ojcu i Synowi,
który z martwych żywy wstaje
I Świętemu też duchowi
Niech na wieki nie ustaje.

Oto ja poślij mnie

Oto ja poślij mnie
Dotknij ogniem moich warg
Powiedz Panie czego chcesz
A moją rozkoszą będzie
byc posłusznym

Daj mi Twego Ducha
Abym mógł stać się chlebem
Abym stał się winem
Abym gasił Twe pragnienie

Nie chcę Ci już mówić
O moich potrzebach
Panie Ty wiesz wszystko
Objaw mi Twe pragnienia
Oto stoję u drzwi i kołaczę

Oto stoję u drzwi i kołaczę / 2x
Jeśli ktoś usłyszy mój głos
I drzwi otworzy
Wejdę do Niego i będę z nim wieczerzał
A On ze mną
Otwórz me oczy

Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa.
I być bliżej Niego i kochać goręcej.
Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać.
Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa.
Panie, Twój tron

Panie, Twój tron wznosi się
nad wszystkie ziemie świata
Jesteś Najwyższy, Panie mój, Królu mój/2x

Wywyższamy Cię / 3x
Boże nasz / 2x
Pan kiedyś stanął nad brzegiem

1.Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim,
By łowić serca, słów Bożych Prawdą.

Ref. O Panie to Ty na mnie spojrzałeś
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

2.Jestem, ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe,
Do pracy z Tobą, i czyste serce.

Ref.

3.Ty potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem,
Mych kropli potu i samotności.

Ref.

4.Dziś wypływamy już razem,
Łowić serca na morzach dusz ludzkich,
Twej prawdy siecią i słowem życia.

Ref.

Panie mój przychodzę dziś

Panie mój przychodzę dziś,
Serce me skruszone przyjm
Skłaniam się przed świętym tronem Twym
Wznoszę ręce moje wzwyż,
Miłość mą wyznaję Ci
Uwielbiam Ciebie w Duchu
Uwielbiam w prawdzie Cię
Życie me oddaję Tobie, uświęć je
Panie pozostań, gdy serce się trwoży

1.Panie, pozostań, gdy serce się trwoży,   G   e   a   D
Zostań wśród nas i daj nam swój pokój!   G   e   A7   D

Ref: Zostań wśród nas, świat szuka Cię,   a   D   e
Spragniony jest prawdy Twych słów.   C   a   D   G   G7
Zostań wśród nas, podaj nam dłoń,   C   G   C   G
Gdy samotni idziemy przez świat.   C   D7   G

2.Panie, pozostań jak brat pośród braci,
Zostań wśród nas i naucz nas kochać.

3.Panie, pozostań i weź moje ręce,
Zapał i trud, chcę świat z Tobą zbawić.

4.Panie, pozostań i weź moje serce,
Zamieszkaj w nim, zaniosę Cię braciom.

Pan wieczernik przygotował

Ref. Pan wieczernik przygotował,
swój zaprasza lud.
Dla nas wszystkich dom otworzył
i zastawił stół.

1.Przyjdźcie z ulic i z opłotków,
bowiem mija czas.
Przyjdźcie chorzy i ubodzy,
Pan uzdrowi was.

2.Każdy człowiek w domu Pańskim
swoje miejsce ma.
Niech nikogo w nim nie braknie
Uczta Pańska trwa.

3.Przystępujmy z dziękczynieniem, pożywajmy Chleb,
Pijmy Napój nieśmiertelnych,
aby życie mieć.

4. Skosztujcie i poznajcie
tej Wieczerzy smak,
z obfitości boskich darów
bierzcie pełnię łask.

5. Kto się z Panem tu spotyka,
tworzy jedno z Nim,
Bóg z miłością go nazywa
przyjacielem swym.

6. Nakarmieni Chlebem Żywym
wznieśmy Panu pieśń.
Bóg żyjący i prawdziwy
strzeże naszych serc.
Podaj rękę swemu bratu

Ref. Podaj rękę swemu bratu,
niechaj nikt nie czuje się sam,
Chrystus przyszedł pokój dać światu
i ten pokój zostawia nam.

1.Jesteś Panie, Chlebem życia,
jako pokarm, dajesz się nam.
I zaprawdę ten, kto wierzy w Ciebie
życie wieczne ma
I zaprawdę ten, kto wierzy w Ciebie
życie wieczne ma.

Ref.

2.Chcemy Panie naszym braciom
Twoją Miłość i Pokój dać,
aby wszyscy ludzie poznawali
uczniów Twoich w nas.
Aby wszyscy ludzie poznawali
uczniów Twoich w nas.

Ref.

Potrzebuje cię Chrystus by miłować

1.Potrzebuje cię Chrystus, by miłować,
Potrzebuje cię Chrystus, aby kochać / 2x

Ref.Nie pogardzaj człowiekiem,
Chociaż inną skórę ma.
Kochaj wszystkich jak braci, pomóż im!

2.Zasmuconych, co płaczą, masz miłować,
Biednym ludziom w udręce miłość dać
Tych, co idą przy tobie masz miłować,
I nieznanym, dalekim, miłość dać.

Ref.

3.Ludzi innych języków, masz miłować,
tym, co myślą inaczej miłość dać.
Swych przyjaciół serdecznych masz miłować
I tych co znać cię nie chcą, miłość dać.

Ref.

Pozwól mi przyjść do Ciebie

Ref. Pozwól mi przyjść do Ciebie
takim zwyczajnym jakim jestem,
pozwól mi przyjść do Ciebie ,
jednym łaskawym Twoim gestem.

1.Ty jesteś Mario taka czysta,
jak łza grzesznika, gdy żałuje.
Ty jesteś Mario taka dobra,
to moje ludzkie serce czuje,
więc się ośmielam przyjść do Ciebie,
tak jak przed Matką dziecko staję,
więc się ośmielam paść przed Tobą
i całą nędzę Ci wyznaję.

Ref.

2.Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem,
uczysz miłości, uczysz wiary,
patrzysz łaskawym na mnie sercem,
uczysz nadziei i ofiary.
Zanim odejdę od stóp Twoich,
pozwól, że skończę na pytaniu,
które dotyczy mego życia
co znaczy trwać w ofiarowaniu.

Ref.

Pozdrawiam Ciebie Matko

Pozdrawiam Ciebie Matko,
Mistrzyni moich dróg
Pozdrawiam Ciebie Pani,
Nadziejo moich próśb
Pozdrawiam Cię Królowo
W swe dłonie weź mój los
I wspieraj byśmy zawsze nieśli miłości ton

Ave Maria, woła cały świat
Ave Maria, Matko Boga i nas

Niech w sercach naszych zabrzmi
Dla Ciebie "Ave" pieśń
Niechaj maj trwa dla nas zawsze
W nim wzrasta Twoja moc
Niech nigdy nie ustanie
Pozdrowień "Ave" moc
Ty naszym hymnem stań się
Pragnieniem naszym bądź
Przeogromna ziemio

1.Przeogromna ziemio, wyszłaś z Bożych rąk
Wykrzykuj radośnie, śpiewaj Mu i graj
Świetlisty księżycu, niebo pełne gwiazd
I ogromne słońce, przed Panem swym tańcz

Ref. O Najwyższy nasz!
Na dłonie wzniesione ma spójrz
Niech płynie chwała jak kadzideł dym
jak kadzideł dym

2.Niech morze swym szumem Pana niebios czci
Potoki niech nucą, tafla jezior lśni
A szczytów majestat sięgający chmur
Niech kornie przyklęknie psalmy nucąc Mu

Ref.

3.Sam długo błądziłem szukając Twych dróg
Patrzyłem na piękno - Twoich palców cud
Aż wreszcie dostrzegłem, żeś Ty stworzył świat,
Że ludzie to owce, a Ty - Pasterz nasz

Ref.
Póki życia mego

1.Póki życia mego, Panu śpiewać chcę
grać memu Bogu póki życia wystarczy mi.
Niech miła Ci będzie, Panie, moja pieśń
będę radował się w Panu Bogu mym.

Ref. Błogosław duszo moja Panu,
Alleluja, alleluja.
Błogosław duszo moja Panu,
Alleluja.

2.Bogu memu ufam, On prowadzi mnie,
Jak pasterz owce swoje, Pan Bóg wiedzie nas.
Głosić chcę, o Panie, miłosierdzie Twe,
Niech wszystkie ludy ujrzą chwały Twojej blask.

Ref.
Przed obliczem Pana

Przed obliczem Pana uniżmy się / 2x
Pan sam wywyższy nas,
Jego jest ziemia i czas,
Pan sam wywyższy nas

Wszystkie swoje troski oddajmy mu. /2x
Pan sam wywyższy nas,
Jego jest ziemia i czas,
Pan sam wywyższy nas.
Przyjdźcie, radośnie przyjdźcie

Przyjdźcie, radośnie przyjdźcie,
radośnie przyjdźcie radośnie wielbić Go. /x2
Przyjdźcie, radujmy się, przyjdźcie, radujmy się,
przyjdźcie, radujmy się, wielbijmy Go. /x2

Bracia, bracia wstańcie.
Wywyższajmy Jego imię. (wywyższajmy Jego imię)
Wywyższajmy Jego imię (wywyższajmy Jego imię)
dzisiaj tu (dzisiaj tu) radosnym sercem.

NAGILA HAVA NAGILA V`NISM` CHAH. /X2
/ HAVA N`RAN`NA NA, HAVA N`RAN`NA NA,
HAVA N`RAN`NA NA V`NISM`CHAH. /X2

URU ACHIM BELEV SAMEACH (x bis)
URU ACHIM BELEV SAMEACH (x bis)
URU ACHIM (URU ACHIM) BELEV SAMEACH.

Ruszaj, ruszaj

Ref.Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam,
gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan
Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam,
Gdzie ziemia obiecana jest

1.Wyruszył kiedyś tam
Abram ze swego Ur Chaldejskiego
Bo wierzył, bo wierzył, bo wierzył że
będzie taki czas i usłyszy

Ref.

2.Już czekasz tyle lat
by raz chociaż przeżyć z Bogiem chwile
bo wierzysz, bo wierzysz, bo wierzysz, że
będzie taki czas i usłyszysz

Ref.

3.Już tracisz życia sens
masz dość świata, ludzi, samego siebie
czy wierzysz, czy wierzysz, czy wierzysz,że
będzie taki czas i usłyszysz

Ref.

4.Więc szukaj Boga wciąż,
niech On będzie szansą dla ciebie wielką
I uwierz, i uwierz, i uwierz, że
Będzie taki czas i usłyszysz

Ref.
Skałą i zbawieniem jest mój Jezus

1.Skałą i zbawieniem jest mój Jezus
Nade mną Jego miłość lśni.
Skałą i zbawieniem jest mój Jezus,
Nade mną Jego miłość lśni.
Syn Boży, Zbawiciel, mój Pan!

2.Jedna tylko droga do pokoju,
Przez Zbawcy Krew i Krzyża moc / 3x
On chroni, prowadzi mnie sam.

3.Kocham Go więcej z każdym dniem.
Chcę w Jego słowie zawsze trwać / 3x
On tobie swą miłość chce dać.
Słyszę już armii Pana głos

Słyszę już armii Pana głos /2x
Słyszę armii głos/2x
To idzie armia Pana / 3x
Uwielbiając Go
Spotkał mnie dziś Pan

Spotkał mnie dziś mój Pan,
I radość ogromną w sercu mam.
Z tej radości chcę śpiewać
i klaskać w dłonie swe.

Więc wszyscy razem chwalmy Go, \ 2 x
Za to że trzyma nas ręką swą.
Szedłem kiedyś inną drogą

1.Szedłem kiedyś inną drogą,
czas powoli mijał mi.
Lecz spotkałem na niej kogoś,
kto zachwycił sobą mnie.

Ref. Pan powiedział: Ty pójdź za mną
przez zwyczajne szare dni,
nie bój się, Ja będę z tobą,
niech nie będzie smutno ci.

2.Powołałeś mnie jak Piotra,
od zwyczajnych szarych spraw.
Prostą będzie każda droga,
bo nie będę na niej sam.

Ref.

3.Chcę więc wszystko pozostawić,
Twoim wiernym sługą być.
Wszystkich kochać Twą miłością.
Panie proszę - dodaj sił.

Ref.
Słuchaj Izraelu

Słuchaj Izraelu /x2
Słuchaj Izraelu /x2
Pan jest twoim Bogiem /x2
Pan jest jedyny
A..A..A.. Izrael, szema Izrael /x2
Szukajcie wpierw Królestwa Bożego


Szukajcie wpierw Królestwa Bożego
i jego sprawiedliwości,
A wszystko inne będzie wam przydane.
Alleluja, alleluja.
Śpiewa Izrael swemu Panu dziś

Śpiewa Izrael swemu Panu dziś  e   H7
Śpiewa Izrael swemu Panu dziś  H7   e
Śpiewa, śpiewa Izrael, śpiewa, śpiewa Izrael,  e   H7   e
Śpiewa, śpiewa Izrael, śpiewa swemu Panu dziś   C   H7   e
Taki duży, taki mały

Ref.Taki duży, taki mały może świętym być
Taki gruby, taki chudy może świętym być
Taki ja i taki ty może świętym być / 2x

1.Święty kocha Boga życia mu nie szkoda
kocha bliźniego jak siebie samego /2x

Ref.

2.Kto się nawróci ten się nie smuci
każdy święty chodzi uśmiechnięty
tylko nawrócona jest zadowolona
każda święta chodzi uśmiechnięta

Ref.

3.Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje
bo święta załoga kocha tylko Boga

Ref.

4.Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć,
są między nami w szkole i w pracy / 2x
Tyle dobrego zawdzięczam Tobie, Panie

1.Tyle dobrego zawdzięczam Tobie, Panie
Wszystko, co mam od Ciebie przecież jest
I to, że jestem, że życie wciąż poznaję,
Dziś tymi słowy wyrazić wszystko chcę.

Ref.Za każdy dzień, za nocy mrok.
Za radość mą, szczęśliwy rok.
Nawet za chmurne, deszczowe dni,
Za wszystko Panie dziękuję Ci

2.Gdy mnie uczono, że jesteś Boże w niebie,
Gdy poznawałem co dobre jest, co złe.
W dziecinnych słowach mówiłem "Kocham Ciebie"
I powtarzałem modlitwy słowa te.

Ref.

3.Więc przyjm, o Boże,
mych modłów dziękczynienie,
Bo jakże często
wdzięczności w modłach brak
Mądrością życia jest widzieć sens cierpienia,
Dlatego Boże śpiewamy Tobie tak:

Ref.
Ty wskazałeś drogę do miłości


1.Ty wskazałeś drogę do miłości,
Ty Panie.
Ty zmieniłeś świat swym zmartwychwstaniem,
Ty Panie, Panie.

Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu,
dzieje się,
Tylko Ty, Panie, tylko Ty.
Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu, dzieje się,
Tylko ty, Panie, tylko Ty.

2.Ty oddałeś życie za nas wszystkich,
Ty Panie
I dlatego jesteś tak mi bliski
Ty Panie, Panie.

U twych stóp cały świat, Ty wiesz co czeka nas,
Tylko Ty, Panie, tylko Ty (bis)

3.W moim sercu jesteś w dzień i w nocy,
Ty Panie,
Choć mym oczom jesteś niewidoczny,
Ty Panie, Panie.

Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się,
Tylko Ty możesz pomóc mi. (bis)
Usłysz Bożej Matki głos

1.Usłysz Bożej Matki głos,
która wzywa dzisiaj nas
Chce u Syna znów wyprosić
Cud przemiany serc.

Ref. Uczyńcie co wam mówi Syn,
przyobleczcie wiarę w czyn,
niech się Słowo Boże
stanie ciałem w każdym z was

2.Serce ludzkie dręczy głód,
ciągle szuka gdzie jest Bóg?
Naucz, Matko, jak powtórzyć
betlejemską noc?

Ref.

3.Bóg ukochał w Synu świat,
chce zamieszkać w każdym z nas.
Naucz, Matko, jak zbudować
Bogu w sercu dom?

Ref.
Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony

Uwielbiajcie Pan ludzkich serc bijące dzwony
Padnij na kolana przed nim ludu utrudzony
On osuszy twoje łzy, On ratunkiem będzie ci
U Jego stóp padnie wróg bo On Bóg niezwyciężony
Niepojęty w swej mądrości Święty, Święty Bóg miłości
Śpiewaj Panu ziemio, chwalcie wszystkie świata strony
Uwielbiam Twoje Imię Panie

Uwielbiam imię Twoje Panie   G  C  D
Wywyższam Cię i daję Ci hołd   G  C  D
W przedsionku chwały Twej staję   e  C
Z radością śpiewam Ci pieśń   a  D

O Panie Jezu, chcę wyznać, że   G  C  D
Ja kocham Ciebie ,Ty zmieniasz mnie  G  C  D
Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił  G  C  D
Dajesz mi Siebie bym na wieki żył.  A  d
W drogę z nami

1.W drogę z nami / wyrusz Panie
Nam nie wolno / w miejscu stać
Gdy zbłądzimy / podaj rękę
Gdy upadniemy / pomóż wstać

Ref. I do serca Swego prowadź
Prowadź nas

2.Zabierz smutek / przywróć radość
Osłabionym /dodaj sił
Byśmy innym / nieść pomogli
Ciężar krzyża / przez ten świat

Ref.

3.Poprzez kwiaty / ostów kolce
Z Nim idziemy / do niebios bram
Po pustyniach / zabłąkanym
Wody żywej / Panie daj

Ref.

4.Chcemy z Tobą / wybudować
Nowy kraj nasz / nowy świat
W którym nie ma / nienawiści
W którym każdy / jest jak brat

Ref.

5.Naszą wiarę / mocną uczyń
by przestała / się już chwiać
daj nam pełnię / tej ufności
co przy Tobie / każe stać

Ref. .

6.Z mapy świata / wymaż wojny
daj nam pokój / zamiast zła,
niech się miłość / wokół zbudzi
i niech już na / zawsze trwa.

Ref.

7.Kiedy przyjdą / trudne chwile,
bądź nam siłą / Ojcze nasz,
pomóż zwalczać przeciwności
patrząc w Twoją / dobrą twarz.

Ref.

8.Swą miłością / opromieniaj
każdy krok nasz / każdy dzień
w bliźnich pozwól / dojrzeć Siebie,
nienawiści / usuń cień

Ref.

9.Gdy do Pana / odejdziemy,
niech nie płacze / po nas nikt,
bo my także / z nim być chcemy
Jego chwałą / zawsze żyć.
Wejdźmy do Jego bram

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem
U Jego tronu oddajmy cześć
Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem,
Radosną Panu śpiewajmy pieśń.

Rozraduj się w Nim, swym Stworzycielu,
Rozraduj się w Nim, światłości swej
Rozraduj się w Nim, swym Zbawicielu,
Rozraduj się w Nim, wywyższać Go chciej
W moim sercu mieszka Król

1.W moim sercu mieszka Król,
A jego flagą radość jest / 2x
A jego flagą radość jest

Podniosę flagę wysoko, wysoko / 2x
Niech pozna, pozna cały świat. / 2x
Niech wszyscy ludzie zobaczą,zobaczą/2x
Niech pozna, pozna cały świat. / 2x

2. ...a Jego Flagą miłość ...

3. ...a Jego flagą pokój ...

W kruszynie chleba

W kruszynie chleba Panie jesteś,
Schowany, wielki, Ty Pan.
Przychodzisz do nas już przez wieki,
By ofiarować siebie nam.

W tych kroplach wina - Twoja Krew.
Przelana za nas, Panie mój.
Tak wiele jej na krzyżu było,
Aby odkupić nas od zła.

Ty Panie, Miłością jesteś.
Ty Panie - kochasz nas.
I proszę Ciebie, by tak było
Wciąż, przez wiele lat.
Wielbić mego Pana chcę

Wielbić mego Pana chcę, bo On godzien chwały jest.   C   F   C   F   C   F   C   F
On uwalnia mnie sam od wrogów mych.   C   G   F   C
Mój Pan żyje, opoką moją jest   F   C   F   C
I niechaj będzie wywyższony mój Zbawiciel.   F   C   G
Mój Pan żyje, opoką moją jest   F   C   F   C
I niechaj będzie wywyższony Zbawca mój, Zbawca mój.   F   C   G
Wiele jest serc

Ref. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię.
Wiele jest serc, które czekają wciąż. / 2 x

Napełnij serce swoje tym kosztownym nasieniem.
A zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi./2x

Sam zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi.
Których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa. / 2 x
Wykrzykujcie Bogu

Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi,
klaszczcie w dłonie i hymny śpiewajcie.

1. Pan Najwyższy, straszliwy,- jest Królem całej ziemi,
On poddaje nam narody, - jest Królem całej ziemi,
Ludy rzuca pod stopy, - jest Królem całej ziemi,
Bóg Abrahama, (Izaaka i Jakuba)

2. Wybrał dla nas dziedzictwo jest Królem całej ziemi,
Bo nas bardzo miłuje...
Śpiewajcie Mu, śpiewajcie...

3. On zasiada na tronie - jest Królem całej ziemi,
Możni świata hołd mu złożą...
Bo do Niego należą...
W swe ramiona mnie weź

W swe ramiona mnie weź
Mocą krzyża dodaj sił
W Księgę życia wpisz mnie
Do swej chwały przyjąć chciej
Wspaniałą Matką

1.Wspaniałą Matką zwą Ciebie ludzie,
Biegną po pomoc w trosce i trudzie
Bo ty pomagasz nam
I patrzysz na nas czułym spojrzeniem,
Pragniesz pomagać swoim ramieniem,
Bo Tyś nadzieją nam.

Ref. Tyle lat już kochasz, kochasz nieustannie
serce otwierasz dla bliźniego, dla mnie,
jesteś nam prawdą, drogą do Syna.
Za wszystkie troski i Twoje starania,
Chcemy Cię darzyć pełnią zaufania,
Dzięki Ci za to, że jesteś Matką.

2.O Mario, Matko, my przychodzimy
, o wstawiennictwo Ciebie prosimy,
bo Ty ostoją nam.
Ty, zaś o Matko, proś syna swego,
wstaw się za nami, Matko, do Niego
by On wysłuchał nas.

Ref.

3.Czarna Madonno, z tobą idziemy
na Jasną górę pielgrzymujemy,
bo Ty tam czekasz nas.
Uświęcaj młodzież, utwierdź rodziny,
weź pod opiekę polskie dzieciny
bo Ty wciąż kochasz nas

. Ref.

4.Idziemy Matko, drogą pielgrzymki,
Tobie dajemy nasze wysiłki,
bo Tyś opieką nam.
Ty nam podajesz pomocną rękę,
z życia usuwasz grzechu udrękę,
bo tyś ratunkiem nam.

Ref.
Wspaniały dawco miłości

Wspaniały dawco miłości   D   G   D
Składamy na Twoim stole   D   G   A
Wszystko co mamy   G   A
Wszystko co mamy:   D   h
Choć i tak od wieków jest Twoje.   G   A

Wspaniały dawco miłości
Składamy na Twoim stole
Radość i szczęście, trudy i znoje
Choć i tak od wieków są Twoje.
Wszystkie Twoje źródła w tobie są

Wszystkie Twoje źródła w tobie są  d
Wszystkie Twoje źródła w tobie są  C
Wszystkie Twoje źródła w tobie są  g
Jeruzalem   A7

Budowla Twoja na górach się wznosi  F  C
Wspaniałe rzeczy o Tobie głoszą dziś  g   A7
Na wzgórzach Twoich narodziłem się  F  C
Pan cię miłuje, życie oddał ci  g  A7

Tańcząc, śpiewajmy naszemu Panu dziś
źródło otworzył w zranionym sercu swym
Biegnijmy, biegnijmy, by dać pochwycić się
Alleluja, Alleluja, Barankowi cześć.
Zapada zmrok

1.Zapada zmrok, już świat ukołysany
Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak.
Panience swej piosenkę na dobranoc
Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia.

2.I chociaż wnet ostatnie światła zgasną
Opieka Twa rozproszy nocy mrok.
Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom
Panienko daj, szczęśliwą dobrą noc.

3.I ludzkim snom błogosław dłonią jasną
I oddal od nich cień codziennych trosk.
I tym co znów nie będą mogli zasnąć
Panienko daj, szczęśliwą dobrą noc.

4.A komu noc czuwaniem jest nie łatwym
Na czas bezsenny siłę daj i moc.
I tym co dzisiaj zasną raz ostatni
Panienko daj szczęśliwą dobrą noc.

5.Zasypia świat piosenką kołysaną
Odpływa dzień, by jutro wrócić znów.
Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc
Piastunko moich najpiękniejszych snów.
Zbawienie przyszło przez krzyż

1.Zbawienie przyszło przez krzyż
ogromna to tajemnica.
Każde cierpienie ma sens,
prowadzi do pełni życia.

Ref. Jeżeli chcesz mnie naśladować
to weź swój krzyż na każdy dzień
i chodź ze mną zbawiać świat
dwudziesty już wiek.

2.Codzienność wiedzie przez krzyż,
większy, im kochasz goręcej.
Nie musisz ginąć już dziś,
lecz ukrzyżować swe serce.

Ref.

3.Każde spojrzenie na krzyż
niech niepokojem zagości,
bo wszystko w życiu to nic
wobec tak wielkiej miłości.

Ref.
Z pokorą stań przed Panem swym

1.Z pokorą stań przed Panem swym / 2x
A on powiedzie cię, dalej i dalej
A on powiedzie cię, wyżej i wyżej
A on będzie z tobą szedł

2.Przed obliczem Pana uniżcie się / 2x
Pan sam wywyższy was
Jego jest ziemia i czas
Pan sam wywyższy was

3.Wszystkie swoje troski oddajcie Mu / 2x
Pan sam wywyższy was,
Jego jest ziemia
Pan sam wywyższy was

4.Z pokorą stań przed Panem swym / 2x
A On powiedzie cię, dalej i dalej
A on powiedzie cię, wyżej i wyżej
A On będzie z tobą szedł
Zobaczcie jaką miłością

1.Zobaczcie jaką miłością
obdarzył nas Ojciec

Ref:Śpiewajmy dobremu Bogu, Alleluja.

2.On nazwał nas swymi dziećmi
i rzeczywiście nimi jesteśmy.

3.A gdy Bóg się nam objawi,
będziemy do niego podobni.

4.Będziemy widzieć Pana,
takiego jakim jest.

5.A każdy, kto ma w Nim nadzieję,
podobnie jak On jest Święty.