A B C D E F G H I J K L
Ł M N O P R S T U W Z


A

Alleluja miłość Twa
Alleluja wznoś pod niebo głos
Alleluja niech zabrzmi
Alleluja Amen Alleluja
Alleluja,chwalcie Pana
Ani brat mój, ani siostra


B

Bądźmy zawsze uśmiechnięci
Bądż pozdrowiona,łaski pełna
Bo nikt nie ma...
Będę śpiewał Tobie
Bóg tak umiłował świat


C

Ci co zaufali Panu
Chcę przestąpić Jego próg
Choćby figi nie zakwitły
Chwalić Boga chcę
Chwała Panu i cześć
Chrystusa Pana spotkałem dziś
Czcijmy Jezusa


D

Do celnika Mateusza przyszedł Pan
Dotknij Panie moich oczu
Dziękujmy Jezusowi za wszystko
Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę
Dzięki Jezu
Duchu Święty do nas przybądź
Duchu Święty, wołam przyjdź
Duchu Święty do nas przyjdź
Duchu Święty wlej w nas radość


E


F


G


Gdyby wiara twa
Gdy klęczę przed Tobą
Gdy po wielkim połowie
Gdy serce Twoje napełni się trwogą
Gdy uczniów swych posyłał Pan
Godzien,o godzien
Gdy kiedyś Pan
Gwiazdo Zaranna


H

Hej,Jezu,Królem Tyś
Hosanna, Hosanna


I

Idzie Jezus
Imię Pana jest twierdzą
Imię Pana chwalmy wciąż


J

Jak dobrze jest dziękować Ci Panie
Jak łania pragnie wody
Ja wierzę,że to Jezus
Jak wielki jest Pan,Alleluja
Jeden jest tylko Pan
Jesteś Królem
Jesteś blisko mnie
Jest jedno ciało
Jest na świecie miłość
Jesteś Panie winnym krzewem
Jesteś radością mojego życia
Jeśli radość w sercu chcesz mieć
Jezus Chrystus jest moim zbawieniem
Jezus daje nam zbawienie
Jezu, mój Jezu
Jezus, Najwyższe Imię
Jezu Tyś jest światłością
Jezus Chrystus moim Panem jest
Jezus jest mym przyjacielem
Jezus Jezus Święty
Jezus swoją Matkę pozostawił
Jezus zwyciężył
Już teraz we mnie


K

Kiedy Ci smutno
Kiedy masz chwile smutne
Klaszczmy w dłonie
Królestwo Boga tutaj jest
Królowi królów pląs
Ktoś cię dzisiaj woła


L

Lud Twój Panie


Ł

Łandarej,łandao
Łaską jesteśmy zbawieni


M

Maryjo, śliczna Pani
Matko ma, prowadź nas!
Memu Bogu, Królowi będę śpiewał
Miłość Bożą
Miłość Twa od najwyższych gór
Moje marzenia wicher gna
Mój Jezus
Mój Zbawiciel


N

Nie boję się, gdy ciemno jest
Niech oblicze Twe, Panie
Niebo to najwspanialsze z miejsc
Niechaj zstąpi Duch Twój
Nie mam nic
Nie, nie, nie
Nie umiem dziękować Ci Panie
Niewyczerpane są łaski Twe, Panie
Nim świt obudzi noc


O

Oblubieniec czeka już
Oddajmy cześć wiecznemu Panu chwał
Ofiaruję Tobie Panie mój
On jest moim życiem
On szedł w spiekocie dnia
Oto są baranki młode
Oto ja polij mnie
Oto stoję u drzwi i kołaczę
Otwórz me oczy


P

Panie, Twój tron
Pan kiedyś stanął nad brzegiem
Panie mój przychodzę dziś
Panie pozostań, gdy serce się trwoży
Pan wieczernik przygotował
Podaj rękę swemu bratu
Potrzebuje cię Chrystus by miłować
Pozwól mi przyjść do Ciebie
Pozdrawiam Ciebie Matko
Przeogromna ziemio
Póki życia mego
Przed obliczem Pana
Przyjdźcie, radośnie przyjdźcie


R

Ruszaj, ruszaj


S

Skałą i zbawieniem jest mój Jezus
Słyszę już armii Pana głos
Spotkał mnie dziś Pan
Szedłem kiedyś inną drogą
Słuchaj Izraelu
Szukajcie wpierw Królestwa Bożego
Śpiewa Izrael swemu Panu dziś


T

Taki duży, taki mały
Tyle dobrego zawdzięczam Tobie, Panie
Ty wskazałeś drogę do miłości


U

Usłysz Bożej Matki głos
Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony
Uwielbiam Twoje Imię Panie


W

W drogę z nami
Wejdźmy do Jego bram
W moim sercu mieszka Bóg
W kruszynie chleba
Wielbić mego Pana chcę
Wiele jest serc
Wykrzykujcie Bogu
W swe ramiona mnie weź
Wspaniałą Matką
Wspaniały dawco miłości
Wszystkie Twoje źródła w Tobie są


Z

Zapada zmrok
Zbawienie przyszło przez krzyż
Z pokorą stań przed Panem swym
Zobaczcie jaką miłością